Milí zákazníci, od 28.6. do 12.7. máme dovolenku, všetky vaše objednávky vybavíme 15.7. Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám krásne leto.

Upozornenie

Upozorňujeme, že všetky produkty na týchto stránkach sú z pohľadu slovenskej legislatívy doplnky stravy nie lieky. Informácie v článkoch na tomto webe či na našich sociálnych sieťach a informácie získané cez emailovú či telefonickú komunikáciu, sú iba moje dlhoročné osobné skúsenosti a znalosti. Nie som lekár, a tak konzultácie so mnou nenahrádzajú lekársku diagnózu, nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť ani lekársku liečbu. Je len na vašej slobodnej vôli, či sa budete informáciami tu získanými riadiť alebo nie.

V súlade s § 2896 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (CZ) si vás dovoľujem varovať pred možným nebezpečenstvom, ktoré by mohlo vzniknúť nevhodným použitím poskytnutých informácií. Žiadame vás, aby ste už pri prípadných prvých príznakoch zdravotných ťažkostí bezodkladne vyhľadali lekárske ošetrenie a poradili sa o vhodnosti daného postupe pri vašom aktuálnom stave.

Používaním týchto stránok dávate najavo svoj súhlas s týmto upozornením.